БлогГлавная » 2013 » Листопад » 18 » Схема психологічного аналізу уроку

Схема психологічного аналізу уроку

12:33
Схема психологічного аналізу уроку

1.    Оцінка зовнішніх умов проведення уроку
- розмір класної кімнати, температура повітря,
- освітленість, провітрюваність, чистота,
- розміри та розміщення парі; -
- дизайн інтер'єру,
- дидактичне оформлення,
- наявність предметів шкільного побуту,
- затишок в класі.

2. Психологічна оцінка уроку
- рівень організації уроку (внесок спонтанної поведінКИ учнів та вплив вчителя на хід уроку),
- співвідношення репродуктивної та самостійної, творчої діяльності учнів, розвиток мислення,
- співвідношення монологічного га діалогічного спілкування між вчителем та дітьми на уроці,
- темп, складність уроку, їх адекватність  віку та контингенту класу,
- забезпечення уроку засобами, що оптимізують навчальну діяльність дітей різних психологічних типів (аудіальний, візуальний, кінестетичний).

3. Психологічний аналіз навчальної діяльності учнів на уроці
- позиція учнів: активна (суб'єкти навчальної діяльності, що діють за внутрішнім спонуканням) або пасивна (об'єкти, виконавці завдань вчителя),
- володіння основними компонентами навчальної діяльності (постановка мети, її осмислення, вибір засобів вирішення навчальних задач, самоаналіз, самооцінка процесу ти результатів навчальної діяльності),
- наявність умов для успіху школярів, підвищення їх віри в себе і позитивного самосприйняття,
- мотивація навчання, яка переважає па даному уроці, спрямованість уроку: на процес чи па результат навчальної роботи,
- наявність творчої або виконавчої позиції у дітей, тяжіння до дій за алгоритмом або евристичного вирішення навчальних завдань, варіативність рішень,
- прояв у дітей відповідальності за свої дії, вміння адекватно оцінювати себе та інших,
- наявність питань, доповнень, коментарів з боку дітей,
- ставлення до помилок власних чи товаришів (чи є страх, напруження, інтерес та потреба аналізу),
- спілкування учнів (комунікативна відкритість, індивідуальність, нестандартність мови; невербальний бік мовлення: експресія, контакт очей, поза, міміка),
- схильність до кооперації або суперництва (групова, парна робота, дискусії, колективне вирішення навчальних задач, взаємодопомога, співчуття в ситуаціях невдач, радість успіхам інших),
- невимушеність рухів (вільні, природні, скуті),
- ставлення учнів до вчителя (поважне, байдуже, підпорядковане, недоброзичливе, співчутливе. заступницьке),
- зовнішній вигляд учнів (одяг, зачіска, макіяж, почуття смаку та стилю),
- настрій класу на уроці (напруження, страх, натхнення, ентузіазм, бадьорість, життєрадісність, мажорність, пригніченість, байдужість, роздратування, агресія).

4. Психологічний аналіз діяльності вчителя на уроці
- наявність фізичної або психологічної дистанції між вчителем та дітьми ("над", "під", "поруч", "разом"),
- комунікабельність, вміння встановлювати контакт з класом, кожним учнем,
- засоби активізації роботи учнів (різноманітність, педагогічна доцільність),
- співвідношення індивідуального та групового спілкування на уроці,
- готовність до передачі повноважень учням,
- вміння слухати,
- емпатія,
- співвідношення заохочення та покарання, позиція "червоного олівця" чи психологічної підтримки,
- здатність до індивідуалізації та диференціації навчальної діяльності учнів,
- стимулювання запам'ятовування або розуміння, самостійності мислення, робота над формуванням розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, класифікація, систематизація),
- співвідношення примусу та фасилітація в засобах організації навчальної роботи,
- емоційна стійкість, володіння собою, переважаючі емоції,
- захопленість своїм предметом,
- відповідність індивідуального стилю поведінки вчителя
- властивостям його темпераменту,
- зовнішній вигляд вчи теля (поза, міміка, пантоміміка, одяг, зачіска, почуття смаку, стилю).

Просмотров: 2951 | Добавил: VovaN240685 | Теги: аналіз уроку, психологічний аналіз уроку | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: